Kontakt
 (22) 331 0668
fax.:  (22) 331 0667
e-mail:  biuro@hmsendo.pl
 Nasza siedziba
ul. Stanisława Augusta 73/16
03-846 Warszawa
Leczenie nietrzymania stolca

 

 

 

 
 
 
MINIMALNIE INWAZYJNA ALTERNATYWA DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH W NIETRZYMANIU STOLCA
 
Procedura Secca, stosowana w przypadku pacjentów u których występuje  
przynajmniej jeden tygodniowo incydent inkontynencji oraz u których nie
stwierdzono poprawy po zastosowaniu klasycznych metod leczenia 
(dieta,leki, biofreedback, operacje naprawcze zwieraczy) pozwala na
znaczącą poprawę jakości życia. W 80% przypadków stwierdzono
znaczącą redukcję objawów nietrzymania stolca.
 
 
 
ZASADA DZIAŁANIA
 
Procedura Stretta polega na dostarczaniu energii prądu wysokiej częstotliwości do
tkanek mięśniowych kanału odbytu. Powoduje to przebudowę kolagenowych struktur tkankowych, skutkującą wzmocnieniem struktury komórkowej, a w konsekwencji zmniejszeniem objawów inkontynencji. Procedura trwa około 45 minut i może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych bądź sali operacyjnej.
Po zabiegu, w większości przypadków hospitalizacja nie jest wymagana.

   

       

 

 

 

  

 

Energia wysokiej częstotliwości (RF energy) dostarczana jest wprost do tkanki 

 

Wielopoziomowa przebudowa struktury kolagenowej tkanek
w miejscu aplikacji energii RF

 

Poprawa funkcjonowania  zwieracza odbytu

 

   

              

                                                                                                                                                                                                         

replica watches for sale rolex replica watches replica watches for men high quality replica watches quality replica watches replica watches