Kontakt
 (22) 331 0668
fax.:  (22) 331 0667
e-mail:  biuro@hmsendo.pl
 Nasza siedziba
ul. Stanisława Augusta 73/16
03-846 Warszawa
Leczenie refluksu przełykowego

 

 

 

 

    EFEKTYWNA TERAPIA CHOROBY REFLUKSOWEJ

Procedura Stretta jest minimalnie inwazyjną terapią poprawiającą funkcjonowanie
dolnego zwieracza przełyku (LES)

  • znakomita alternatywa dla chorych nietolerujących terapii lekowej;
  • niższy koszt i zmniejszenie ryzyka powikłań w stosunku do zabiegu chirurgicznego;
  • efektywna procedura podstawowa lub uzupełniająca do innych terapii.
Aktualne badania kliniczne przeprowadzone na dużej grupie chorych
potwierdzają istotną poprawę jakości życia oraz eliminację
konieczności stosowania leków po zastosowaniu procedury Stretta.
Szczególnie jest to widoczne w przypadku chorych, u których nie zanotowano poprawy,
mimo wcześniejszej intensywnej terapii z użyciem inhibitorów pompy protonowej ( PPI).
 

Stretta jest minimalnie inwazyjną terapią, przeprowadzaną pod kontrolą endoskopową w
warunkach sali endoskopowej lub ambulatorium. Czas zabiegu wynosi około 60 minut.
Cewnik Stretta został zaprojektowany tak, aby w bezpieczny sposób dostarczać energię wysokiej
częstotliwości do tkanki mięśniowej dolnego zwieracza przełyku (LES) oraz do wpustu żołądka.

Po wygojeniu się miejsca zabiegu, funkcjonowanie zwieracza ulega zdecydowanej poprawie,
co radykalnie zmniejsza ilość i nasilenie incydentów refluksu.
Po zabiegu, w większości przypadków hospitalizacja pacjenta nie jest wymagana.

 
 
    

STRETTA

ZASADA DZIAŁANIA

 
 zzz
  Energia wysokiej częstotliwości (RF energy) dostarczana jest wprost do tkanki Wielopoziomowa przebudowa struktury kolagenowej tkanek w miejscu aplikacji energii RF Poprawa funkcjonowania dolnego zwieracza przełyku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

replica watches for sale rolex replica watches replica watches for men high quality replica watches quality replica watches replica watches