HMS Sp. z o. o.

Nr rachunku bankowego:
CITI Bank Handlowy 42 1030 0019 0109 8503 0007 8766

Kapitał założycielski: 350 000 PLN ( wpłacony w całości)

KRS nr 0000169041 Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS

NAPISZ DO NAS