Healthcare Marketing Services Sp. z o. o. gromadzi  dane osobowe podawane przez użytkownika serwisu przy wysyłaniu formularza kontaktowego ( nr tel., adres email, dane personalne )

Nie sprzedajemy, nie przekazujemy oraz nie użyczamy przetwarzanych danych osobowych. Wyjątek stanowią: prawnie uzasadnione cele firmy, zgoda podmiotu danych oraz  wymogi obowiązującących przepisów prawa.